"Βασιλέας δε και άρχοντας ου τους
σκήπτρα έχοντας έφη είναι ουδέ τους
υπό την τυχόντων αιρεθεντας ουδέ
τους κληρω λαχοντας ουδέ βιασαμενους ουδε εξαπατησαντας ,αλλα τους επισταμενους αρχειν,οποτε γαρ τις
ομολογησειε του μεν αρχοντος ειναι
το προστατειν ο,τι χρη ποιειν,
του δε αρχομενου το πειθεσθαι.."
[Οι βασιλείς και οι άρχοντες δεν είναι εκείνοι που κρατούν το σκήπτρο ,ούτε εκείνοι που εκλεχθήκαν από τον λαό η με κλήρωση, ούτε εκείνοι που κατέλαβαν
βίαια την εξουσία η με απατή,
αλλά εκείνοι που ξέρουν να
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν ,...."ΞΕΝΟΦΩΝ 420

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Οι απογραφέντες στα σαράντα (40) χωριά του Δήμου Βόλβης στην απογραφή του 2011με αύξοντα αριθμό από το χωριό με τους περισσότερους κατοίκους. Σε αγκύλες η απογραφή του 2001.

1.   Σταυρός           3.810, [3.285]
2.   Ασπροβάλτα    2.899, [3.039]
3.   Ν. Βρασνά       2.577,  [2.427]
4.   Ν. Απολλωνία 1.855,  [1.860]
5.   Ν. Μάδυτος     1.594, [1.989]

6.   Προφήτης           940,  [1010]
7.   Ανω Σταυρός      799, [1.315]
8.   Αρέθουσα            750,   [ 929]
9.   Νυμφόπετρα        612, [  779]
10. Στίβος                  583,  [ 631]
11. Μικρή Βόλβη      546,  [ 770 ]
12. Νικομηδινό          512,  [ 561 ]
13. Ρεντίνα                 504,  [ 182 ]

14. Σχολάρι                476,    [611]
15. Ευαγγελισμός      470,    [589]
16. Μελισσουργός     417,   [ 477]
17. Περιστερώνα       392,  [ 346 ]
18. Μαυρούδα           366,  [ 408 ]
19.  Στεφανινά          361,  [ 375 ]
20. Μόδι                   350,  [ 449 ]
21. Ξηροπόταμος      349,  [ 356 ]
22. Σκεπαστό            334,  [ 425 ]

23. Βρασνά               274,
24. Απολλωνία         267,  [ 613 ]
25. Ανοιξιά               240,  [ 254 ]
26. Λίμνη                  231,  [ 256 ]
27. Φιλαδέλφιο        218,  [ 333 ]

28. Κοκκαλού          175.  [ 405 ]
29. Βαμβακιά           171,  [ 252 ]
30. Μεγάλη Βόλβη  129.   [ 198 ]
31. Λευκούδα            122, [ 165 ]

32. Βαϊοχώρι                88,   [72]
33. Μικροκώμη           61.   [73]
34. Λουτρά Βόλβης     54,   [103]

35. Παλιάμπελα          44.
36. Πλατεία                 25,    [ 74 ]
37. Σπιτάκια               21,    [ 34 ]
38. Κάτω Στεφανινά  19.    [ 21 ]
39. Μεσοπόταμο         17.     [ 51 ]
40. ……….…..…..Μηλιές [ 362 ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: