"Βασιλέας δε και άρχοντας ου τους
σκήπτρα έχοντας έφη είναι ουδέ τους
υπό την τυχόντων αιρεθεντας ουδέ
τους κληρω λαχοντας ουδέ βιασαμενους ουδε εξαπατησαντας ,αλλα τους επισταμενους αρχειν,οποτε γαρ τις
ομολογησειε του μεν αρχοντος ειναι
το προστατειν ο,τι χρη ποιειν,
του δε αρχομενου το πειθεσθαι.."
[Οι βασιλείς και οι άρχοντες δεν είναι εκείνοι που κρατούν το σκήπτρο ,ούτε εκείνοι που εκλεχθήκαν από τον λαό η με κλήρωση, ούτε εκείνοι που κατέλαβαν
βίαια την εξουσία η με απατή,
αλλά εκείνοι που ξέρουν να
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν ,...."ΞΕΝΟΦΩΝ 420

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Οι διαφορές στον πληθυσμό των χωριών του Δήμου Βόλβης από την απογραφή του 2001[...] και την απογραφή του 2011.

Ασπροβάλτα  2.899, [3.039]
Ν. Βρασνά     2.577,  [2.427]
Βρασνά             274,
Παλιάμπελα       44.

Ν. Απολλωνία 1.855,  [1.860]
Στίβος                 583,  [   631]
Νικομηδινό        512,  [  561 ]
Μελισσουργός   417,   [  477 ]
Περιστερώνα      392,   [ 346 ]
Λουτρά Βόλβης    54,   [ 103 ]
 Πλατεία                25,    [ 74 ]
Σπιτάκια               21,     [ 34 ]
Μεσοπόταμο        17.      [ 51 ]
Αρέθουσα           750, [ 929 ]
Μαυρούδα          366, [ 408 ]
 Στεφανινά          361, [ 375 ]
Ξηροπόταμος     349,  [ 356 ]
Σκεπαστό           334,  [ 425 ]
 Ανοιξιά              240,  [ 254 ]
Λίμνη                  231,  [ 256 ]
Φιλαδέλφιο        218,  [ 333 ]
Λευκούδα            122, [ 165 ]
Κάτω Στεφανινά  19. [   21 ]

     
Προφήτης            940, [1010]
Νυμφόπετρα        612, [779]
Σχολάρι                476, [611]
Ευαγγελισμός      470, [589]
Βαϊοχώρι                88, [72]
Μικροκώμη           61. [73]

Ν. Μάδυτος    1.594, [1.989]
Μόδι                  350,  [ 449 ]
Απολλωνία        267,  [ 613 ]
Κοκκαλού         175.  [ 405 ]

Σταυρός          3.810, [3.285]
Ανω Σταυρός     799, [1.315]
Μικρή Βόλβη    546,  [ 770 ]
Ρεντίνα               504,  [ 182 ]
Βαμβακιά          171,  [ 252 ]
Μεγάλη Βόλβη 129.   [ 198 ]
…………..…..Μηλιές [ 362 ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: