"Βασιλέας δε και άρχοντας ου τους
σκήπτρα έχοντας έφη είναι ουδέ τους
υπό την τυχόντων αιρεθεντας ουδέ
τους κληρω λαχοντας ουδέ βιασαμενους ουδε εξαπατησαντας ,αλλα τους επισταμενους αρχειν,οποτε γαρ τις
ομολογησειε του μεν αρχοντος ειναι
το προστατειν ο,τι χρη ποιειν,
του δε αρχομενου το πειθεσθαι.."
[Οι βασιλείς και οι άρχοντες δεν είναι εκείνοι που κρατούν το σκήπτρο ,ούτε εκείνοι που εκλεχθήκαν από τον λαό η με κλήρωση, ούτε εκείνοι που κατέλαβαν
βίαια την εξουσία η με απατή,
αλλά εκείνοι που ξέρουν να
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν ,...."ΞΕΝΟΦΩΝ 420

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Άνθρωπος και περιβάλλον στον 21ο αιώνα - Τα κρίσιμα προβλήματα.

1. Ατμόσφαιρα και κλίμα
2. Ωκεανός και κλίμα
3. Νερό
4. Υγρότοποι
5. Αλιεία
6. Έδαφος
7. Δάση
8. Βιοποικιλότητα
9. Ορυκτός πλούτος
10. Αστικό περιβάλλον
11. Ενέργεια
12. Μεταφορές και περιβάλλον
13. Δημογραφικό
14. Μετανάστευση
15. Ερημοποίηση
16. Σεισμοί
17. Ηφαίστεια

Λοιμώξεις  - επιδημίες
Πάγοι
Αύξηση της θερμοκρασίας
Μεταλλαγμένα τρόφιμα