"Βασιλέας δε και άρχοντας ου τους
σκήπτρα έχοντας έφη είναι ουδέ τους
υπό την τυχόντων αιρεθεντας ουδέ
τους κληρω λαχοντας ουδέ βιασαμενους ουδε εξαπατησαντας ,αλλα τους επισταμενους αρχειν,οποτε γαρ τις
ομολογησειε του μεν αρχοντος ειναι
το προστατειν ο,τι χρη ποιειν,
του δε αρχομενου το πειθεσθαι.."
[Οι βασιλείς και οι άρχοντες δεν είναι εκείνοι που κρατούν το σκήπτρο ,ούτε εκείνοι που εκλεχθήκαν από τον λαό η με κλήρωση, ούτε εκείνοι που κατέλαβαν
βίαια την εξουσία η με απατή,
αλλά εκείνοι που ξέρουν να
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν ,...."ΞΕΝΟΦΩΝ 420

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας - άρθρο 25 του Ν. 3852/ 2010 - ορίζεται με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή (2001), και είναι ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: